skip to Main Content

Tapte slag. Eller kanskje ikkje?

At det er mange meiningar om kva som er godt og dårleg språk, heng kanskje saman med mangelen på objektive reglar. Dessutan endrar språket seg med samfunnsutviklinga. Sentraliseringa og urbaniseringa verkar inn på lokalkulturen og dialektane, og den store og…

Les meir
Back To Top