skip to Main Content
Arne Vinje sine eigne bøker

Bøker og artiklar skrivne av Arne Vinje. Avisinnlegg og andre mindre tekster er ikkje med, og lista er ikkje heilt utfyllande.

Bøker

Økologi, økofilosofi, Gyldendal 1975. Redigert artikkelsamling saman med Paul Hofseth

Søren. Eit portrett av Henrik Sørensen, Grøndahl Dreyer 1992

Menneske – natur – kultur, Landbruksforlaget 1994

Kult og kyrkje. Soga om Vinje kyrkje og staden der ho stend, Vinje sokneråd 1996

Dyre Vaa – ein kunstnarbiografi, Det Norske Samlaget 1997

Landbrukets veg, artikkelsamling redigert saman med Olav Randen, Boksmia forlag 2013

 

Artiklar

«Frå økologi til økofilosofi» i Hofseth og Vinje (red.) Økologi, økofilosofi, Gyldendal 1975

«Vitskapen og vårt eige vit» i Sven Erik Skjønberg (red.) Grønn pepper i turbinene. 16 bidrag om miljøkrisen og veiene ut av den. Universitetsforlaget 1985

«Kan EF bli berekraftig?» i Album, Alstadheim og Andersen (red.) Supermarked eller felles framtid? EF, økokrisen og Norges valg. Cappelen 1991

«EU – frå matvit til vanvit» i tidsskriftet Fram, nr. 44 1994

«Aasmund Olavsson Vinje og vår tid» i Mål og makt 24, 1994

«Den som set seg til veven» i Gulsvik og Vaagen (red.) Vyer i vev, Grøndahl Dreyer/Norges Husflidslag 1995

«Hjartet er kløyvd i to og veit ikkje kva det vil», i Syn og Segn nr. 4, 1997

«Garden, bygda og verda – samanheng og brot i ein urban tidsalder» i Dag Jørund Lønning (red.) Bønder i soloppgang? Boksmia forlag 2000

«Renessansemennesket frå Tuddal» i Eivind Blikstad (red.) Mellom hjertets slag og felas drag. Festskrift til Knut Buen, Telemarksavisa 1998

«Det store spelet raknar» i Norske gardsbruk, Telemark, bind II, Foyn Forlag 2000

«Globaliseringa, språket og maten» i Globalisér kampen, globalisér håpet. En annen verden er mulig, Utviklingsfondet 2001

«Siste kapittel?» i Haugen og Stræte (red.) Ut i verden og inn i bygda. Festskrift til Reidar Almås, Tapir akademisk forlag 2003

«Vinje kommune» i Norske gardsbruk, Telemark, bind IV, Foyn Forlag 2006

«Den Herren gjev eit embete…» i Andreas Hompland (red.) I Grues tid. Festskrift til Per Harald Grue, Tun forlag 2009

«Demokrati eller opplyst einevelde» i Aukrust og Aure Hanssen (red.) Kan hende det gjelder å redde vår jord, forlaget Manifest 2009

«Er jordbruksoppgjeret innretta for framtida?», i Vinje og Randen (red.) Landbrukets veg, Boksmia forlag 2013

 

Back To Top