skip to Main Content

Tapte slag. Eller kanskje ikkje?

At det er mange meiningar om kva som er godt og dårleg språk, heng kanskje saman med mangelen på objektive reglar. Dessutan endrar språket seg med samfunnsutviklinga. Sentraliseringa og urbaniseringa verkar inn på lokalkulturen og dialektane, og den store og…

Les meir

Naturleg nynorsk

Ein gong diskuterte eg målpolitikk med ein rogalending som sa at for han var det mest naturleg å skrive bokmål. – Men målføret ditt ligg då nærare nynorsk enn bokmål, sa eg. Då slo rogalendingen i bordet: Eg snakkar f……

Les meir
Back To Top